Verwijzing / kosten [zie ook onder het hoofdje aanmelding]

Verzekerde zorg: op verwijzing van uw huisarts, arbo-arts of medisch specialist (mits de klachten ‘voldoen’ aan de door de verzekeraar gestelde eisen, zie onderstaand, onder 2.)

-Onverzekerde zorg: als particulier (‘zelfbetaler’) of via uw werkgever.

1. Op verwijzing

In de meeste gevallen zal uw aanmelding bij onze praktijken plaatsvinden op basis van een verwijzing door uw huisarts. Deze heeft na het vernemen van uw klachten de keuze gemaakt om u te verwijzen voor een behandeling in de Basis Generalistische GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. In de verwijsbrief zal hij of zij het e.e.a. hebben gespecificeerd. Uw behandeling valt in deze gevallen onder de categorie ‘verzekerde zorg’, vergoeding geschiedt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en zal bij nog openstaand ‘eigen risico’ daarmee worden verrekend. Overigens vindt de declaratie van een behandeltraject pas plaats na afloop ervan en gaat dit volledig geautomatiseerd op de condities van de zorgverzekeraar.

2. Als particulier c.q. ‘zelfbetaler’

In sommige gevallen zult u de hulp van een psycholoog willen inroepen zonder dat er sprake is van klachten of problemen die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het gaat dan om ‘onverzekerde zorg’. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw klachten niet de ernst van een ‘stoornis’ hebben, wanneer uw klachten overduidelijk werkgerelateerd zijn, of wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar relatietherapie (er zijn uitzonderingen denkbaar). U heeft in deze gevallen geen verwijsbrief nodig van uw huisarts en u zult de behandeling zelf moeten bekostigen. Het standaardtarief per consult (45 min. contacttijd, 15 min. indirecte tijd = voor verslaglegging e.d.) bedraagt  met ingang van 1 januari 2018 afgerond €100 (wettelijk is het maximum 101,03).

3. Via uw werkgever

Het komt soms voor dat een werkgever er in het kader van het beperken of voorkomen van ziekteverzuim voor kiest om een behandeltraject bij een door de overheid erkende psycholoog te bekostigen. Desgewenst kunnen wij dit aangaan. Daarbij willen wij wel benadrukken dat de psycholoog altijd onafhankelijk opereert, en niet zal rapporteren over de behandeling zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (het adagium ‘wie betaalt die bepaalt’ geldt hier hooguit in zeer beperkte mate).

Voor meer informatie en / of aanmelding van een werknemer kunt u ons bellen (0229 215904; vraagt u naar de heer Wilbrink of de heer Bentinck).