Verantwoordelijkheid

Elke psycholoog verbonden aan of samenwerkend met de Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) is gehouden aan de eigen beroepscode (meestal: die van het Nederlands Instituut van Psychologen en/of van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten). Desgewenst kunt u daar kennis van nemen. Voor de medewerkers in loondienst beheert de PPH BV het archief (de dossiers van onze cliënten). De overige psychologen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Er geldt voor dossiers een wettelijke bewaarplicht van tenminste vijftien jaar. Onder bepaalde condities heeft u recht van kennisname/inzage. Overigens heeft de PPH sinds 1 april 2019 geen psychologen meer in dienst.

Cliëntervaringen

Tegen het einde van een behandeltraject vragen wij onze cliënten om de behandeling en de therapeut te beoordelen. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst: de CQi-GGZ-VZ (Ambulant)-NA.

Vanaf maart 2017 tot nu (jan. 2019) is de waardering als volgt (gemiddeld, face value): een 8,5 (op een schaal van 0 tot 10) voor de bejegening alsook voor de uitvoering van de behandeling en het samen beslissen. Dit geldt zowel voor de cliënten van de Psychologen Praktijk Hoorn als voor die van de Psychologenpraktijk Bentinck.

Voor zowel de zorgverleners van Psychologen Praktijk Hoorn als van Psychologenpraktijk Bentinck kunt u ook uw ervaringen met anderen delen middels een waardering op: https://www.zorgkaartnederland.nl.

Kwaliteitsstatuten 

Psychologenpraktijk Bentinck

Psychologen Praktijk Hoorn