Transparantie

Klachten over uw behandeling

Heeft u een klacht over de behandeling? Bespreek die klacht dan eerst met uw therapeut. Levert dit onvoldoende op, dan kunt u contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging van de psycholoog of in zeer ernstige gevallen met het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Voor meer concrete en uitgebreide informatie kunt u terecht op onderstaande websites. Beschikt u niet over de mogelijkheid daartoe vraag dan uw behandelaar om het adres van de van toepassing zijnde klachtencommissie. Er zijn er diverse, afhankelijk van registraties en kwalificaties van de psycholoog in kwestie en van het kader waarin de behandeling plaatsvindt / -vond, c.q. de hoedanigheid waarin de psycholoog optreedt (met name: eerste lijn of tweede lijn). eerstelijn: www.lve.nl tweedelijn: www.nvvp.nl of www.psychotherapie.nl  Is de psycholoog ook lid van het Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl; heeft de psycholoog alleen de GZ-registratie (en niet de eerstelijnskwalificatie) dan kunt u terecht bij: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl In zijn algemeenheid is dit er voor ernstige klachten. Klanttevredenheid Over 2018 geven cliënten ons op een schaal van 0-5 wat betreft tevredenheid gemiddeld een 4 (de CQ-i NA).