Klachten over uw behandeling

Heeft u een klacht over de behandeling en/of over uw psycholoog? Bespreek die klacht dan eerst met hem of haar. Indien dit niet kan of u komt er samen niet uit, doe dan een beroep op de praktijkhouder. Levert ook dit onvoldoende op, dan kunt u contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging van de psycholoog. Vraag uw behandelaar of de praktijkhouder om het adres van de van toepassing zijnde klachtencommissie. Er zijn er diverse, afhankelijk van registraties en kwalificaties van de psycholoog in kwestie en van het kader waarin de behandeling plaatsvindt / -vond, c.q. de hoedanigheid waarin de psycholoog optreedt (met name: BGGGZ of GGGZ).