Werkwijze

Informatie over de gang van zaken bij een behandeling

We beginnen het eerste (intake)gesprek met de vraag of u zich kunt verenigen met de (standaard) behandelovereenkomst (voorwaarden/condities waaronder de behandeling plaatsvindt; zie onder Transparantie op deze website en daarvan dan de leveringsvoorwaarden), gevolgd door de intakefase waarin we met u stilstaan bij ondermeer uw klachten/diagnose, hulpvraag, huidige situatie en levensloop. Mogelijk heeft u tevoren al een door ons naar u toegestuurde -via een beveiligde mailverbinding- klachten-vragenlijst ingevuld (MIRRO). Meestal wordt er rond/tijdens het eerste gesprek ook nog een andere vragenlijst afgenomen (BSI) en/of een vragenlijst over met name uw levensloop en actuele situatie. Er is ook de optie van de zogeheten e-mental health: u krijgt dan een inlog waarmee u vervolgens versleuteld -in verband met uw privacy- berichten kunt versturen naar en ontvangen van uw behandelaar. Ook zijn werkmodules denkbaar. Wij vertellen u daar desgewenst graag meer over.

Doorgaans neemt de bovengenoemde (intake)fase enkele sessies in beslag en mondt deze uit in een schriftelijke indicatiestelling. Deze nemen we met u door en na uw goedkeuring stellen we samen met u het behandelplan op: waar werken we aan, op wat voor manier en hoeveel sessies/tijd denken we nodig te hebben. Hierna kunnen we aan de slag, begint de behandelfase. De behandeling geschiedt uitsluitend op basis van zogeheten evidence-based interventies. Dat wil zeggen: op basis van wat bewezen effectief is gebleken en breed is geaccepteerd als zijnde een reguliere behandeling. Voorbeelden zijn: Cognitieve Gedrags Therapie, Schematherapie; de Oplossingsgerichte benadering, EMDR (i.g.v. trauma). Hierbij spelen ook richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules een rol. Meer informatie daaromtrent kunt u vinden op de sites: ggzstandaarden.nl en op thuisarts.nl.  

Nu alvast wat zaken die u deels ook terug kunt vinden onder de behandelvoorwaarden /-overeenkomst, maar waarvan het goed is om ze nu al benoemd te hebben, teneinde misverstanden te voorkomen:

  • Met alle zorgverzekeraars hebben wij voor 2019 contracten. In 2018 was dit minus Caresq.
  • U heeft recht op een volledige vergoeding (vanuit uw basisverzekering; minus het eigen risico of wat daar van rest op enig moment) voor zoveel sessies als nodig geacht op voorwaarde dat er sprake is van een stoornis volgens het diagnostisch handboek (DSM V) + dat deze niet door de zorgverzekeraar is uitgesloten van vergoeding (bv werkgerelateerde problematiek, relatieproblematiek) + dat er binnen het door de verzekeraar aan ons toegekende budget voldoende ruimte is.
  • Bij de bepaling van een en ander spelen enkele vragenlijsten, de inschatting van uw behandelaar en de indicatie van de huisarts een belangrijke rol. In redelijkheid, ook gelet op uw wensen, proberen we met u uit te komen bij wat er nodig is.
  • Doel van de behandeling is dat uw klachten afnemen en dat u wat er van rest leert hanteren en u zo uw leven weer als leefbaar kunt ervaren. Medicatie mogen wij daarbij niet zelf voorschrijven. Zo nodig loopt dat meestal via uw huisarts.
  • ­­Een sessie duurt 45 tot (als het uitloopt) max. 60 minuten. Dat is de contacttijd, ook wel directe tijd genoemd. Er komt doorgaans nog eens 15 min. bij aan voorbereiding, verslaglegging en dergelijke (of zoveel meer als de daadwerkelijk bestede tijd); dat wordt de indirecte tijd genoemd. Ook van mail-en telefonische contacten  wordt de tijd geschreven.
  • Ondanks de vergoeding spreekt u wel uw eigen risico aan (in 2018 en 2019 is dat € 385 of hoger zo u daar zelf voor heeft gekozen), zoals dit ook geldt bij medicijnen en behandeling in het ziekenhuis. U betaalt verder geen eigen bijdrage. De verzekeraar brengt deze kosten bij u in rekening na afloop van de behandeling nadat wij de declaratie hebben ingediend. Het jaar waarin uw behandeling is begonnen (de datum is meestal het moment van het eerste gesprek) geldt voor de verzekeraar als uitgangspunt voor het eigen risico.
  • Kunt u niet komen, dan graag tenminste 24 uur van tevoren afbellen (nemen wij niet op, dan kunt u inspreken, ook in het weekend. Tel.: 0229-215904). Belt u niet of te laat (no show) dan kunnen wij de sessie deels bij u in rekening brengen.

Tot zover enkele zaken die voor u van belang zijn om te weten. Zo u zich heeft aangemeld danken wij u alvast voor het door u in ons gestelde vertrouwen en voor wat betreft de behandeling mag u rekenen op onze betrokkenheid, kennis, kundigheid en inzet.