De psychologen

Op de locatie van de Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) werken momenteel – naast twee assistentes – 3 psychologen.

PPH secretariaat: Bereikbaar: op de ochtenden van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (niet op donderdagochtend) tussen 9.30 en 12.30 uur; beheert de cliëntadministratie (aanmeldingen, afspraken) Tel.nr:0229-215904.

De assistentes

Annette van der Plas

Saskia de Jong

De psychologen

Hans Wilbrink

Casper Bentinck

Geertje Lamboo

De psychologen + kwalificaties:

  • dhr. J.W.A. Wilbrink (Hans), GezondheidsZorg (GZ)-psycholoog / eerstelijnspsycholoog / psychotherapeut en klinisch psycholoog, tevens praktijkhouder PPH/DGA;
  • dhr. C.D. Bentinck (Casper), GezondheidsZorg (GZ)-psycholoog / arbeids-& organisatiepsycholoog; werkzaam in eigen praktijk op de PPH locatie;
  • mw. G. Lamboo (Geertje), GezondheidsZorg (GZ)-psycholoog; werkzaam in eigen praktijk op de PPH locatie;

Binnen de PPH / Psychologenpraktijk Bentinck / Psychologiepraktijk Lamboo zijn alle door zorgverzekeraars vereiste registraties, kwalificaties en lidmaatschappen aanwezig. Onder meer: van het Ned. Instituut van Psychologen (NIP), van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), en van de Ned. Vereniging van Psychotherapeuten (NVP). Dit, naast lidmaatschappen van enkele specialistische verenigingen. Tenslotte: voor (psychiatrische) diagnostiek en consultatie -bijvoorbeeld in verband met medicatie- kunnen wij in complexe en/of dringende kwesties een beroep doen op:

  • dhr H. van Eck (Hans), psychiater
  • dhr. R. Buirma (Rudolf), gespecialiseerd GGZ-arts

De zelfstandig gevestigde psychologen (onderstaand) met wie incidenteel wordt samengewerkt zijn uitsluitend op de eigen telefoonnummers bereikbaar voor informatie, aanmeldingen en het maken/verzetten van afspraken;

adres: Wisselstraat 8, 1621CT Hoorn

  • mevr. F. Bekkers (Francine), GZ-psycholoog / psychotherapeut / seksuologe NVVS; bereikbaar op:0624716446
  • dhr. J.J.C. Schuurman (Hans), psychotherapeut, systeemtherapeut; bereikbaar op 0229-278431