Aanmelding en eerste gesprek


Wachttijd:

Doorgaans is de wachttijd voor de Psychologen Praktijk Hoorn en Psychologenpraktijk Bentinck ongeveer 10 weken. Door verschuivingen of afzeggingen, meevallers en tegenvallers kan dit wat variëren.  Per begin juli 2019 is de wachttijd voor de praktijk van Bentinck opgelopen naar 12 weken; de praktijk van Wilbrink = de Psychologen Praktijk Hoorn, heeft vanaf half juli een aanmeldstop, neemt dus voorlopig geen nieuwe cliënten aan.  Psychologiepraktijk Lamboo stopt binnenkort op de Sint Jozefstraat 8 en neemt hier dus geen nieuwe cliënten meer aan. 

De aanmelding vindt telefonisch plaats: u heeft een verwijzing van de huisarts (bijna altijd noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen) en dan belt u onze praktijk. Uitgezonderd de donderdag (dan is er geen assistente) kunt u het beste ’s ochtends bellen tussen 9.30 tot 12.30 uur. De assistente kan u dan inschrijven en mogelijk ook al een plek geven. Tel.nr: 0229 215904.

Tussen de intakefase en de start van de behandeling zit vervolgens geen wachttijd. Vindt u de wachttijd te lang (volgens de zogeheten Treeknormen betekent dit: binnen maximaal 4 weken het eerste intakegesprek en binnen maximaal 10 weken daarna aanvang behandeling) dan kunt u aan uw huisarts vragen of hij andere praktijken / psychologen kent met een kortere wachttijd of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Triple GGZ is de site van vrijgevestigde overheidsgeregistreerde psychologen in Westfriesland. Bij elke praktijk staat ook de  wachttijd vermeld. U zou ook zelf op deze site kunnen kijken. Misschien ook is er de mogelijkheid van ondersteunende gesprekken bij de GGZ praktijk-ondersteuner van de huisarts (bij de meeste huisartsen is nu een dergelijk persoon werkzaam, ook wel genoemd: de POH-er GGZ). Het kan gebeuren dat  de wachttijd dusdanig oploopt (bijvoorbeeld meer dan 12 weken), dat wij u niet meteen inschrijven maar uw naam, adres en dergelijke noteren en contact met u opnemen zodra er plaats is of dat wij zelfs moeten besluiten tot een aanmeldstop.