Aanmelding en eerste gesprek

Wachttijd: Doorgaans is de wachttijd voor de Psychologen Praktijk Hoorn en Psychologenpraktijk Bentinck ongeveer 10 weken. Door verschuivingen of afzeggingen, meevallers en tegenvallers kan dit wat variëren.  Per eind januari 2020 hebben beide praktijken een aanmeldstop, worden er dus voorlopig geen nieuwe cliënten aangenomen (uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld als er toevallig net een plek is vrijgekomen).   

De aanmelding -let op bovengenoemde wachttijd / aanmeldstop- vindt telefonisch plaats: u heeft een verwijzing van de huisarts (bijna altijd noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen) en dan belt u onze praktijk. Uitgezonderd de vrijdag (dan is er geen assistente) kunt u het beste ’s ochtends bellen tussen 9.30 tot 12.30 uur. De assistente kan u dan inschrijven en mogelijk ook al een plek geven. Tel.nr: 0229 215904.

Tussen de intakefase en de start van de behandeling zit vervolgens geen wachttijd. Vindt u de wachttijd te lang (volgens de zogeheten Treeknormen betekent dit: maximaal 14 weken voor aanvang behandeling) dan kunt u aan uw huisarts vragen of hij andere praktijken / psychologen kent met een kortere wachttijd of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Triple GGZ is de site van vrijgevestigde overheidsgeregistreerde psychologen in Westfriesland. Bij elke praktijk staat ook de  wachttijd vermeld. U zou ook zelf op deze site kunnen kijken. Misschien ook is er de mogelijkheid van ondersteunende gesprekken bij de GGZ praktijk-ondersteuner van de huisarts (bij de meeste huisartsen is nu een dergelijk persoon werkzaam, ook wel genoemd: de POH-er GGZ). Het kan gebeuren dat  de wachttijd dusdanig oploopt (bijvoorbeeld meer dan 12 weken), dat wij u niet meteen inschrijven maar uw naam, adres en dergelijke noteren en contact met u opnemen zodra er plaats is of dat wij zelfs moeten besluiten tot een aanmeldstop (zie bovenstaand) en dan doorgaans tijdelijk ook niemand meer inschrijven.