Hoe meldt u zich aan?

Doorgaans zal behandeling plaatsvinden na verwijzing door uw huisarts. Dat is ook een voorwaarde die zorgverzekeraars stellen voor het vergoeden van de behandeling. Uiteraard is het ook heel goed denkbaar – en soms noodzakelijk (denk bijvoorbeeld aan klachten/problemen die niet meer voor vergoeding in aanmerking komen zoals relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek of relatief milde psychische klachten) – dat u de gesprekken bij een psycholoog zelf betaalt, of dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de financiering voor zijn rekening neemt. Telefonisch overleg ter advisering hierover is altijd mogelijk.

Aanmelden Bij voorkeur meldt u zich telefonisch aan. De praktijk is dagelijks  bereikbaar tussen 9:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 0229-215904. Echter, wanneer u voor de eerste keer belt in verband met een aanmelding, doet u dat dan alstublieft op de ochtenden van de werkdagen, uitgezonderd de vrijdag, tussen 9:30-12:30 uur in verband met de aanwezigheid van assistentes die deze aanmelding met u zullen afhandelen. Buiten de genoemde dagen en tijden proberen wij zelf de telefoon aan te nemen maar vaak zal dat niet mogelijk zijn en dan kunt u inspreken op de voicemail. Desgewenst nemen wij dan zsm contact met u op. Bij aanmelding  vraagt de assistente u of u zo’n tien minuten heeft om uw aanmelding zorgvuldig en volledig af te handelen. Behalve dat we u zullen inschrijven op basis van uw persoonlijke gegevens vragen wij u doorgaans ook toestemming om u (per mail) een vragenlijst (de Mirro screener) toe te sturen waarin u kunt aangeven wat voor klachten/problemen u heeft. De verwijzing van uw huisarts en -voor zover daar sprake van is- uw beantwoording van de vragenlijst bepalen in eerste instantie welke zorg wij u aanbieden. Dit alles vooral om de kans te vergroten dat uw eerste gesprek direct bij de juiste therapeut en in het juiste kader plaatsvindt. Vervolgens zijn er ook nog de bevindingen van de therapeut tijdens de eerste gesprekken met u. Dit wordt ook wel de klinische blik genoemd en dit kan ertoe leiden dat alsnog wordt afgeweken van de aanvankelijk aangeboden zorg.

Hoe dan verder? Het is ons uitgesproken streven om de intake voor uw behandeling kort (maar zie vooral ook onder ‘actueel’) na uw aanmelding te laten plaatsvinden. De intake-fase bestaat in de Generalistische Basis GGZ doorgaans uit één of twee gesprekken; in de Gespecialiseerde GGZ zijn het er wat meer. Op grond hiervan zal uw psycholoog beoordelen en met u bespreken wat voor u de beste behandeling lijkt te zijn.  Het is dus denkbaar dat op dat moment alsnog een terugverwijzing naar de huisarts aan de orde is, omdat u bijvoorbeeld elders beter op uw plek zou kunnen zijn. De praktijk leert dat dit echter slechts bij uitzondering het geval is. Bij dit alles spelen ook recent ontwikkelde GGZ-zorgstandaarden en generieke modules een richtinggevende rol. U kunt hier meer over lezen op ggzstandaarden.nl. Ook de thuisarts.nl is een degelijke en zeer informatieve site.

Informatie-uitwisseling met de verwijzer

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan zal de verwijzing voor behandeling doorgaans via uw huisarts lopen. Soms kan dit ook de arbo-arts of een medisch specialist (bijvoorbeeld een psychiater) zijn. Dan nog geldt dat het van belang is dat uw huisarts hiervan op de hoogte is. Dit betekent dat we met uw gerichte toestemming na uw eerste gesprek een kort bericht naar de huisarts sturen met de mededeling dat u daadwerkelijk in behandeling bent gekomen, bij wie en of dit een basistraject dan wel een gespecialiseerd traject is. Tussentijds kan ook contact met de huisarts nodig, zinnig zijn. Bijvoorbeeld als medicatie gewenst lijkt of als een traject langere tijd duurt. Aan het einde van de behandeling wordt ook een bericht aan de huisarts gestuurd met daarin kort iets over wat er aan de hand was en het beloop en resultaat van de behandeling. Dit alles steeds  uitsluitend met uw gerichte toestemming. Vanaf april 2017 kan de behandelaar eventueel zelf besluiten of er geswitcht moet worden van de basis naar de gespecialiseerde zorg of andersom. Er moet daar dan wel een brief over gestuurd worden naar de huisarts (eerder mocht uitsluitend de huisarts iets dergelijks doen, middels een nieuwe verwijzing waar wij dan om moesten vragen; op de nieuwe manier gaat het sneller).

E-Health:

Behalve het directe contact tijdens de sessies tussen u en uw therapeut is er ook de mogelijkheid om tussentijds mailcontact te hebben met uw behandelaar of om een op uw klachten afgestemde computermodule te volgen (kan een aanvulling zijn op de gesprekken; dat wordt dan een blended behandeling genoemd). Daarbij gaat het om een beveiligde verbinding waarvoor u een inlogcode krijgt. Dit loopt via het programma “Je praktijk online” en ‘Clientenlogin’. Door in te loggen kunt u niet alleen beschermde berichten sturen, een dagboek bijhouden of bestanden downloaden, maar ook kunt u in de bibliotheek te rade gaan. De therapeut kan er ook behandelingsmodules op plaatsen die u buiten de sessies om kunt volgen en waar u het dan tijdens de sessies over kunt hebben. Ook andere partijen bieden programma’s en informatie aan, bijvoorbeeld Mirro online (betreft de eerder genoemde modules). Uw therapeut kan u daar meer over vertellen.