Psychologen Praktijk Hoorn bestaat sinds 1985

De Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) is de eenmanspraktijk van Hans Wilbrink. Door de jaren heen hebben inwoners van Hoorn en omgeving de weg naar de PPH weten te vinden. Meestal op verwijzing van één van de huisartsen in Westfriesland met wie de PPH samenwerkt. Voor de huidige wachttijd: klik op actueel.

Op hetzelfde adres als de PPH bevindt zich al sinds 2009 ook de zelfstandige praktijk van Casper Bentinck. Zijn contactgegevens zijn als volgt:

www.psychologenpraktijkbentinck.nl

e-mail: psychologenpraktijkbentinck@gmail.com

Tel.: 0639713700

Aanmelding bij beide praktijken kan ofwel bij hen persoonlijk ofwel volgens de procedure die u elders op deze website tegenkomt.

Samenwerking

De PPH werkt nauw samen met de verwijzende huisartsen. Dat betekent dat er met toestemming van de cliënt in kwestie ondermeer telefonisch contact / overleg plaats kan vinden  als de situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld als relatief milde medicatie geïndiceerd lijkt of andersoortige hulp vereist is. Binnen de praktijk zijn zowel behandelingen in de Basis Generalistische als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk. De PPH en de praktijk Bentinck zijn aangesloten bij een regionaal vrijgevestigden overleg, met als website: www.triple-ggz.nl met daarop informatie over de verschillende praktijken, wachttijden etc.