Psychologen Praktijk Hoorn bestaat sinds 1985

De Psychologen Praktijk Hoorn (PPH) is in feite de eenmanspraktijk van Hans Wilbrink. Aan de praktijk zijn 2 parttime-assistentes verbonden.  Door de jaren heen hebben inwoners van Hoorn en omgeving de weg naar de PPH weten te vinden. Meestal op verwijzing van één van de vele huisartsen in Westfriesland met wie de PPH samenwerkt. Voor de huidige wachttijd: klik op actueel. Op hetzelfde adres als de PPH zijn ook de praktijken van Casper Bentinck (www.psychologenpraktijkbentinck.nl) en van Geertje Lamboo (website nog in ontwikkeling) gevestigd. Aanmelding bij deze praktijken kan ofwel bij hen persoonlijk ofwel volgens de procedure die u elders op deze website tegenkomt. Te huur: De Psychologen Praktijk Hoorn heeft 2 spreek-/behandelkamers te huur. De kamers zijn kant en klaar, incl. bureau, stoelen, internet. Een toilet, keuken en eventueel wachtruimte zijn ook aanwezig. Desgewenst is er ook -beperkt- secretariële ondersteuning mogelijk. Als huurder zien wij bij voorkeur een zelfstandig gevestigd psycholoog,  een aangrenzend beroep behoort echter ook tot de mogelijkheden. Bent U geïnteresseerd dan graag een mail naar:  pphbv@xs4all.nl Telefoonnr.:  0229-215904   Samenwerking De PPH werkt nauw samen met de verwijzende huisartsen. Dat betekent dat er met toestemming van de cliënt in kwestie ondermeer telefonisch contact / overleg plaats kan vinden  als de situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld als relatief milde medicatie geïndiceerd lijkt of andersoortige hulp vereist is. Wij werken ook samen met een psychiater: wij kunnen hem consulteren en soms kan het ook zo zijn dat hij zelf onze cliënt spreekt. Binnen de praktijk zijn zowel behandelingen in de Basis Generalistische als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk. De PPH en de praktijk Bentinck zijn aangesloten bij een regionaal vrijgevestigden overleg, met als website: www.triple-ggz.nl met daarop informatie over de verschillende praktijken, wachttijden etc.